LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav O - Odys

O
1. 15. bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Romertal for 11.
3. Kemisk tegn for oxygen.

O'
O' er en forkortelse i irske navne for efterkommer af eller søn af.

Oahu
Oahu er den næststørste ø i Hawaiiøgruppen, USA.
Byen Honolulu og den amerikanske flådebase Pearl Harbor er beliggende på øen, der er på cirka 1.570 kvadratkilometer.

Oakland
Oakland er en by beliggende ved San Franciscobugten i Californien, USA. Byen er forbundet med en bro på cirka 13 kilometer over bugten til San Francisco.

Oak Ridge
Oak Ridge er en by i Tennessee, USA.

OAS
1. OAS (Organisation de l'Armée Secrète) var en højreorienteret fransk terrororganisation. Organisationen forsøgte i årene 1960-62 at forhindre at Algeriet blev løsrevet fra Frankrig.
2. OAS (Organization of American States) er en samarbejdsorganisation for USA og Latinamerika. Den blev oprettet den 30. april 1948 i Bogotá, Colombia. Organisationens hovedsæde er beliggende i Wsashington DC, USA.

Oase
Frugtbart område i ørken.

Oaxaca
Oaxaca (udtales »oa-HA-ka«) er navnet på en stat i Mexico, foruden denne stats hovedstad.
Byen Oaxaca befinder sig i Oaxaca-dalen i Sierra Madre del Sur-bjegene, på 17.07°N 96.72°V. I 2003 var det anslåede indbyggertal 259.600.
Staten Oaxaca ligger på den sydvestlige del af landtangen Tehuantepec. Oaxaca grænser op til de mexicanske stater Guerrero mod vest, Puebla mod nordvest, Veracruz mod nord og Chiapas mod øst. Syd for Oaxaca ligger Stillehavet.
Oaxaca har et areal på 95.364 km² og er den femtestørste stat i republikken. I 2003 havde den et anslået indbyggertal på 3.597.700. ISO 3166-2-koden er MX-OAX.
Staten befinder sig i bjergkæderne Sierra Madre Sur og Sierra Madre Oriental og disses dale.
Oaxaca er det historiske hjem for zapoteker- og mixteker-folkene. Mexicos mest berømte leder, præsident Benito Juarez, kom fra den oaxacanske landsby San Pablo Guelatao.
Historie
I de tre årtusinder før aztekerne ankom i 1436, var de mest magtfulde og indflydelsesrige grupper i hvad der i dag er Oaxaca, zapotekerne, mixtekerne og mixerne. Den civilisation disse grupper opnåede, kan ses på vigtige arkæologiske steder som Monte Albán, Mitla, Cerro de Minas, Guiengola og Huijatzoo.
Da aztekerne slog sig ned ved Cerro del Fortín og ned til den nutide Carmen Alto-kirke, hvor deres tempel lå, ændrede indflydelsen sig. Statens navn kommer af den nahuatl-betegnelse, aztekerne gav den centrale del rundt om hovedstaden, Huaxyácac eller stedet med huaje-træerne, på grund af det store antal leucaena-sorter.
Da spanierne ankom mindre end et århundrede senere, syntes de det var svært at udtale og navnet endte med at blive det nutidige Oaxaca, som navn på både byen og staten. Den bosættelse som spanierne grundlagde i 1512 med navnet Segura de la Frontera, senere kendt som Nueva Antequera, blev officielt ophøjet til en royal by i 1532 efter dekret fra kejser Carlos V, som gav byen navnet Antequera de Guaxaca.

Ob
Ob er en flod på cirka 5.409 kilometer (3.679 kilometer hvis Irtysj ikke medregnes). Floden har sit udspring i Mongoliet og løber gennem Kasakhstan og Rusland.

Obbligo
Obbligo er en forpligtelse eller hæftelse.

Obdormitio
Lemmer, der i overført betydning sover.

Obducent
En obducent er en person der foretager en åbning af et lig i undersøgelsesøjemed.

Obdurat
Forstokket, stivsindet.

Obduration
Forhærdelse, forstokkethed.

Obdurere
Forhærde.

Obediens
Lydighed.

Obedient
Lydig.

Obelisk
En obelisk er en firkantet spids støtte udført af en sten.

Oberon
Oberon er en af Uranus' måner. Den er beliggende cirka 582.600 kilometer fra Uranus og har en diameter på cirka 1.523 kilometer.

Oberschenkel
Oberschenkel er i rideterminologi en betegnelse for lår.

Oberst
Oberst er betegnelsen for en rang i militæret. Som synonym anvendes også regimentschef.

Oberstløjtnant
Oberstløjtnant er betegnelsen for en rang i militæret. Som synonym anvendes også bataillonschef.

Oberösterreich
Oberösterreich er en provins i en Østrig på cirka 11.979 kvadratkilometer. Hovedstaden er Linz.

Obesitas
1. Fedme.
2. Fedtsyge.

Obiter
I forbigående, løseligt.

Objekt
1. Et objekt er i grammatikken et genstandsled (ældre sprog sideled).
2. Emne.
3. Genstand, formål.

Objektation
Indvending, indsigelse, det at objicere.

Objektionabel
Ubehagelig.

Objektiv
1. Saglig, uhildet, upersonlig. Modsat subjektiv.
2. Den linse i en kikkert, som vender mod den iagttagne genstand, objektet. Modsat okular.

Objektivere
At objektivere vil sige at fremtstille noget som virkeligt.

Objektivitet
Uhildethed, saglighed.

Objicere
Indvende, fremføre en indsigelse.

Objurgation
Skænde på, irettesætte.

Objurgatorisk
Irettesættende, kritiserende.

Obkonisk
Omvendt konisk (kegleformet).

Oblat
1. Papirsegl til breve.
2. Alterbrød.

Oblati
Børn, der opdrages i et kloster.

Oblatio juramenti
Edstilbud.

Oblation
1. Tilbud
2. Offer.

Oblektation
Glæde, nydelse, morskab.

Oblektere
Fryde, more.

Obligat
1. Obligat er en musikalsk betegnelse for en selvstændig instrumentalstemme, der koncerterer med en solostemme.
2. Påkrævet, pligt.
3. Nødvendig.

Obligation
1. Gældsbrev.
2. Forpligtelse.

Obligatorisk
Tvungen, forbindende, forpligtende.

Obligeant
Forbindtlig, tjenstvillig.

Obligere
1. Forpligte.
2. Gøre en tjeneste.

Obligo
Forpligtelse, hæftelse.

Oblik
1. Uredelig.
2. Skrå, skæv.

Oblikvation
Skrånen, luden.

Oblikvitet
1. Skævhed, hældning.
2. Oblikvitet er i grammatikken en afhængighed.
3. Uredelighed.

Obliteration
Det at tilintetgøre.

Oblinon
Glemsel.

Obliviøs
Glemson.

Oblong
Aflang.

Obnoksiøs
1. Forkastelig, viderværdig.
2. Forhadt.

Obnubilation
Formørkelse.

Obnubilere
Formørke.

Obo
En obo er et træblæseinstrument udviklet siden middelalderen af skalmejefamilien. Navnet kommer fra fransk hautbois (højt træ).

Oboist
En oboist er en person som blæer på en obo (træblæseinstrument).

Obras
Russisk helgenbillede.

Obreption
Tilsnigelse, lumskeri.

Obsedere
1. Belejre.
2. Besætte.

Obsekration
Tryglen.

Obsekvent
Lydig, føjelig.

Obsequier
1. Jordefærd.
2. Sjælemesse.

Observabel
Erkendelig, mærkbar, til at se.

Observans
1. Opmærksomhed.
2. Ordensregel.
3. Skik og brug.

Observation
1. Iagttagelse.
2. Efterlevelse.
3. Ytring.

Observator
Iagttager af himmelrummet i en bygning til stjerneforskning.

Observatør
1. Udkigsmand.
2. Skudmarkør
3. Indberetter.

Observere
1. Iagttage, bemærke, ytre.
2. Overholde.

Obsession
En obsession er en tvangstanke, det at obsederre (besætte).

Obsidian
Lavaglas.

Obsignation
Retslig dødsbo-forsegling.

Obsignere
Foretage en retslig dødsbo-forsegling.

Obsistens
Modstand.

Obsistere
Gøre modstand, modsætte sig.

Obskur
1. Skummel, mørk, dunkel.
2. Uforståelig
3. Fordægtig
4. Uænset.

Obskurantisme
Oplysningsfjendsk indstilling.

Obskurantist
1. Oplysningsfjende.
2. Uvidende person.
2. Mørkemand.

Obskuration
Formørkelse.

Obskurere
Formørke.

Obskuritet
1. Mørke.
2. Ubemærkethed.

Obskøn
Uanstændig, slibrig, uhøvisk.

Obskønitet
Sjofelhed.

Obsolescent
På vej til at blive forældet.

Obsolet
Forældet.

Obstagium
Gældsfængsel.

Obsternasig
Trodsig, stridig, stædig, halsstarrig.

Obstetrik
Fødselsvidenskab.

Obstetriker
Fødselshjælper, specialist i obstetrik.

Obstinat
Obstinat er et fremmedord for halsstarrig eller stædig.

Obstination
Egensindighed, genstridighed.

Obstinere
1. Forhærde.
2. Være stædig.

Obstriktion
Forpligtelse.

Obstringere
Forpligte.

Obstruere
Stikke en kæp i hjulet, spærre, hindre, stoppe.

Obstruktiv
Stoppende, forhalende.

Obtemperation
Eftergivenhed, føjelighed.

Obtemperere
Føje, adlyde.

Obtenere
Opnå, få.

Obtrektation
Bagvaskelse.

Obtrektere
Bagvaske.

Obtrusion
Påtrængen, pånøden.

Obtrusiv
Påtrængende, pånødende.

Obturation
1. Tillukning.
2. Tætning.

Obturere
1. Lukke.
2. Tætne.

Obtus
1. Stump, but.
2. Sløv afstumpet.

Obtusangulær
Stumpvinklet.

Obtusion
1. Sløven.
2. Afstumpning.

Obvention
1. Indkomst, gave.
2. Kirkeskat.

Occidenten
Occidenten er et andet navn for Vesten. Tidligere på ældre dansk også kaldt for Vesterled eller Vesterland.

Ocean
Verdenshav.

Oceanisk
Umådelig stor.

Oceanograf
En oceanograf er en ekspert i havvidenskab.

Oceanografi
Havvidenskab.

Ochlokrati
Pøbelvælde.

Ochriasis
Gusten lød.

Octangulum
Ottekant.

Octavio Paz
Octavio Paz (31. marts 1914 - 20. april 1998) var en mexicansk forfatter og diplomat.
Paz blev født i Mexico City. I sin ungdom blev han opfordret af Pablo Neruda til at skrive. Han kæmpede for republikanerne i den spanske borgerkrig.
Han blev en af de vigtigste forfattere i det 20. århundrede i Latinamerika, og var diplomat indtil 1968 hvor Tlatelolco-massakren fandt sted. Han talte til fordel for retfærdighed og frihed. Hans arbejde var påvirket af surrealisme.
Paz fik Nobelprisen i litteratur i 1990.
Han døde i Mexico City den 20. april 1998.

Octavon
Octavon er en betegnelse for en person som er et barn af en hvid og en kvarteron.

Octavus
Den ottende.

Octiduum
Et tidsrum af otte dage.

Octillion
En million sptillioner (10i48)

Octogenarius
En firsårig mand.

Octopus
Ottearmet blæksprutte.

Oculi
Tredje søndag i fasten.

Od
Den spidse ende af et stikvåben.

Odalisk
1. Haremsslavinde.
2. Konkubine.

Odder
Odder, by syd for Århus.

Odds
Forholdet mellem indskud og gevinst.

Ode
En ode er et lyrisk digt eller serenade.

Odense
Odense er Danmarks tredjestørste og Fyns største by, med et indbyggertal i kommunen, der i 2001 lå på 183.617 (ifg. Danmarks Statistik). Den kendte forfatter H.C. Andersen er født og opvokset i Odense. I Odense ligger Danmarks største indkøbscenter, Rosengårdscenteret, der har 124 butikker i et indendørs gågademiljø.

Oder
Flod på græsen mellem Tyskland og Polen.

Odeum
1. Et overdækket teater til fremførelse af drama og/eller musik. Et odeum kendes helt tilbage fra det antikke Grækenland.
2. Et dansk content management system (CMS) fra WebHouse

Odeur
Odeur er en (ilde) lugt.

Odin
Alfader. Øverste gud i den nordiske mytologi. Se artiklen: Odin

Odiositet
Forhadthed.

Odiøs
Modbydelig, ildelidt, hadet, ækel, utålelig.

Odoacer
Odoacer, germansk hærfører. Se artiklen: Odovakar

Odontofobi
Odontofobi er en fobi for tandlægeskræk, hvilket cirka 10 % af Danmarks voksne befolkning lider så stærkt af, at de helt undgår behandling eller udsætter behandlingen. 30 % af befolkningen lider af odontofobi i mildere grad.

Odontolog
En odontolog er en ekspert i tandlægevidenskab.

Odontologi
Tandlægevidenskab.

Odor
Lugt.

Odorament
Røgelse.

Odorant
Vellugtende, duftende.

Odovakar
Odovakar, germansk hærfører. Se artiklen: Odovakar

Odyssé
Odyssé er betegnelsen for en (beretning om en) farefuld, begivenhedsrig rejse (som Odyssus').

Odysseus
Odysseus er en af de græske helte fra Iliaden og hovedpersonen i Odysseen.