LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Odør - Omni

Odør
Lugt, stank.

OECD
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) er en organisation for økonomisk samarbejde og udvikling.

Oecon.
Oecon. er en forkortelse for oeconomiæ i pengevidenskab.

Oenofobi
Oenofobi er angsten for vin.

Oeuf
Fransk for æg.

Ofelia
Hamlets elskede.

Off day
Off day er en engelsk betegnelse for en fridag eller en dag hvor man ikke er på toppen/yder sit bedste.

Off shore
Off shore er en engelsk betegnelse for ud for kysten eller til havs.

Off side
Off side er i fodbold et udtryk for at være ude af spil.

Off White
Tonet hvid (brækket hvid).

Offendere
1. Overtræde.
2. Støde an.
3. Krænke, fornærme, fortørne.

Offension
1. Angreb.
2. Krænkelse.

Offensiv
1. Fremstød.
2. Gribe offensiven, angreb, gå til angreb.
3. Angribende, angrebsvis.
4. Fornærmende.

Offerere
1. Tilbyde.
2. Ofre.

Offerte
Varetilbud, tilbud, forslag.

Offertorium
1. Offertorium er en betegnelse indenfor den katolske kirke for frembærelsen af brødet og vinen ved messen.
2. Den dertil hørende sang.

Office
1. Bureau, kontor.
2. Departement, ministerium, embede.

Officer
1. En officer er en militær befalingsmand.
2. Ordensgrad mellem kommandør og ridder.

Official
1. En official er et fremmedord for et medlem af arrangørstaben ved for eksempelvis sportsstævner.
2. Biskops stedfortræder i retssager.

Officiant
Underordnet embeds- eller befalingsmand.

Officiantværelse
Hospitalsenestue.

Officiel
1. På embeds, statens vegne (tit) offentlig, embedsmæssig.
2. Beregnet for offentligheden.

Officin
1. Trykkeri.
2. Filmselskab.
3. Apoteks ekspeditionslokale.

Officinalia
Apotekervarer.

Officinel
1. Lægende.
2. Anvendt som lægemiddel.

Officiositet
1. Tjenstvillighed, anmassende.
2. Halvofficiel.

Offset
Offset er en betegnelse for en fotografisk trykmtode med gummidug.

Ofioid
Slangeformet.

Ofiologi
Læren om slangerne.

Oftalmiatri
Øjenlægekunst.

Oftalmolog
Øjenlæge.

Oftalmologi
Oftalmologi er studiet af øjet og dets sygdomme.

Ogaden
Ogaden er et ørkenområde der mest er beboet af somaliere, men som ligger indenfor Etiopiens grænser.

Ogival
I spidsbuestil, gotisk.

Ogive
Spidsbue.

Ogre
1. Trold.
2. Skræmmebillede.
3. Børneæder.

Ohm
Enhed for elektrisk modstand.

Ohne weiteres
Uden videre.

Oie
Fransk for gås.

Oignon
Oignon er fransk for løg.

Oil
Oil er engelsk for olie eller petroleum.

Oil-skin
Olielærred.

Okarina
Okarina er en lille lerfløjte. Den blev konstrueret i Italien omkring 1860 af G. Donati.

OKH
OKH var under 2. verdenskrig en forkortelse for Oberkommando des Heeres, der i teorien var det øverste hovedkvarter for den tyske hær. Mod krigens slutning var hovedkvarterets vigtigste rolle den operationelle kommando på østfronten.

Okkasion
Okkasion er et fremmedord med betydningen lejlighed, anledning eller tilfælde.

Okkasionel
Tilfældig, lejligheds-.

Okkasionere
Foranledige.

Okker
Okker er et gult pulver, der bruges til farvestoffer.

Okkludere
1. Lukke.
2. Standse.

Okklusion
1. Tillukning.
2. Lukkeanordning.

Okklusiv
Tillukende, tætsluttende.

Okkult
Hemmelig, skjult, lønlig, (tit) magisk.

Okkultere
Skjule, dække.

Okkultisme
Okkultisme er læren om overnaturlige fænomener.

Okkultist
Dyrker af okkultisme.

Okkupant
En okkupant foretager en besættelse eller bemægtigelse.

Okkupation
1. Hærtægt, foreløbig indlemmelse, besættelse, bemægtigelse.
2. Beskæftigelse.

Okkupere
1. Bemægtige.
2. Optage.
3. Beskæftige.

Okkurrens
1. Hændelse, tilfælde.
2. Indtræffen, forekommen.

Okkurent
Indtræffende, forefaldende.

Oktagon
Ottekant.

Oktan
Oktan er en fællesbetegnelse for en række flydende kulbrinter med otte kulstofatomer.

Oktan-tal
Oktan-tal er et mål for benzin.

Oktangulær
Ottekantet.

Oktant
1. Stjerneafstandsmåler.
2. En ottendedel cirkelperiferi.

Oktav
1. 8. tonetrin.
2. Mellemrum på 8 toner.
3. Oktav er et papirark-format efter tre falsninger.

Oktennisk
Otteårig.

Oktennium
Et oktennium er et tidsrum af otte år.

Oktet
En oktet er et musikstykke for otte stemmer.

Oktober
Måned opkaldt efter octo, Latin for otte. Ældre dansk navn Sædemåned.

Oktoberrevolutionen
Den russiske oktoberrevolution fandt sted i 1917.

Oktogon
Figur der er ottekantet.

Oktroj
Bevilling, forrettighed.

Oktrojere
Bevilge.

Oktrojeret
1. Statsbevilget.
2. Med forretighed.

Oktuplere
Ottedoble.

Okular
Den linse i en kikkert, som vender mod øjet (latin: oculus). Modsat objektivet.

Okulere
Okulere er en betegnelse for at indpode en lille knop af en ædel træsort på en mere hårdfør træsort.

Okuliform
Øjeformig.

Okulist
Specialist i øjenlægekunst.

Okulær
Øjen-.

OKW
OKW var under 2. verdenskrig en forkortelse for Oberkommando der Wehrmacht, der var det øverste hovedkvarter for alle tyske væbnede styrker, hæren, Luftwaffe og Kriegsmarine. OKW blev styret direkte af Adolf Hitler igennem hans ledende generaler.

Okygraf
Ekspert i hurtigskrivning.

Ol
Ol er et antal på 80 stykker eller fire snese.

Olaf Poulsen
Olaf Poulsen (1849-1923). Dansk skuespiller, som ansås som den danske skuespilkunsts store mester. Han var bror til Emil Poulsen.

Olaf Rye
Olaf Rye (Ole) (16. november 1791 - 6. juli 1849). Dansk-norsk krigshelt fra Treårskrigen. Faldt ved udfaldet fra Fredericia.

Old Faithful
Old Faithful er en gejser i Yellowtone Park, USA, som springer flere gange om dagen.

Oldermand
Formand for et svendelav.

Oldgesell
Formand for et svendelav.

Ole Ernst
Dansk skuespiller. Spillede godsejeren, hvis udskejelser koster ham alt i filmen “Sort Høst” fra 1993.

Ole Lund Kirkegaard
Ole Lund Kirkegaard (29. juli 1940 - 24. marts 1979) var en dansk børne- og ungdomsbogsforfatter. Han blev født i Århus og tog studentereksamen i 1959 på Århus Katedralskole. I 1963 blev han lærer fra Aarhus Seminarium.
Ole Lund Kirkegaard har modtaget flere priser for sine bøger, bl.a. Kulturministeriets Børnebogspris i 1969 for bogen Albert. Flere af hans bøger, f.eks. Gummi Tarzan er filmatiseret og Hodja fra Pjort er sat op som musical med musik af Sebastjan.
Ole Lund Kirkegaard har skrevet bøgerne:
* Albert, 1968
* Anton og Arnold flytter til byen, 1988
* Anton og Arnold i det vilde vesten, 1988
* En flodhest i huset, 1978
* Frode og alle de andre rødder, 1979
* Gummi Tarzan, 1975
* Hodja fra Pjort, 1970
* Lille Virgil, 1967
* Mig og Bedstefar - og så Nisse Pok, 1982
* Orla Frøsnapper, 1969
* Otto er et næsehorn, 1972
* Per og bette Mads, 1981
* Tippe Tophat og andre fortællinger, 1982

Ole Rømer
Dansk astronom og ingeniør (1644-1710).
Ved observation af Jupiters måner påviste Rømer at lyset udbreder sig med endelig hastighed.

Olens
Duftende, lugtende.

Oleoid
Olivenagtig.

Oleum
Olie.

Olfaktorisk
Vedrørende lugtesansen.

Olfaktorium
Lugtemiddel.

Olfaktorius
Lugtenerven.

Olibanum
røgelsesharpiks. voldsom hyldest.

Oliebjerget
På dette bibelske højdedrag øst for Jerusalem døde Erik Ejegods hustru, donning Bodil i 1103. Højdedraget var med sine landsbyer Betfage og Betania samt Getsemane Have Jesu's opholdssted den påske, da han blev forrådt. På Oliebjerget fandt endvidere himmelfarten sted.

Olifant
Jagthorn (især betegnelse om Rolands horn).

Oligandri
Fåtallig befolkning.

Oligark
Medlem af et fåmandsvælde.

Oligarki
Fåmandsvælde.

Oligidri
Nedsat svedafsondring.

Oligocen
Næstældste afdeling af tertiærtiden.

Olim
I gamle dage, fordum.

Olitorisk
Grøntsags-, køkkenurts-.

Olivette
Olivette er en olivenformet perle.

Olof Skötkonung
Olof Skötkonung, svensk konge. Se artiklen: Olof Skötkonung

Oluf
Dansk konge 1375-1387.

Oluf 1. Hunger
Oluf 1. Hunger, dansk konge fra 1086-1095. Oluf var den tredje af Svend Estridsens fem sønner, der opnåede at blive dansk konge. Gift med dronning Ingegerd, datter af Harald Hårderåde. Hun giftede sig siden med kong Filip af Vestergotland. Oprørerne satte Oluf på tronen, efter at de havde myrdet hans broder Knud den Hellige i Odense. Indtil da var Oluf jarl i Slesvig. Som hans tilnavn antyder, så var Danmark ramt af hungersnød i store dele af hans regeringsperiode. Dette ses som Guds straf over mordet på kong Knud - selv om hele Nordeuropa var ramt af tørke og misvækst. Oluf døde den 18. August 1095 uden at efterlade sig nogen børn. Gravsted ukendt.

Olympiade
1. Olympiaden er et internationalt sportsstævne (verdens største), som afvikles hvert fjerde år.
2. Tidsrum af fire år.

Olympisk
1. Ophøjet.
2. Guddommelig.

Olympisk disciplin
Olympisk disciplin er en disciplin inden for en sportsgren, som er med ved de olympiske lege.
Det vil sige dem der er på listen over olympiske sportsgrene.

Olympiske sportsgrene
Oversigt over olympiske sportsgrene. Se artiklen: Olympiske sportsgrene

Olympiske vinterlege
Afholdtes i 2002 i Salt Lake City. Den rute, flammen tilbagelagde, er godt 21.000 kilometer, og flere end 11.000 bærere var involveret. Den sidste stolte bærer af den olympiske flamme er Sarah McClelland (102 år).

Omaha
Omaha er den største by i Nebraska. Den har navn efter den indianerstamme som oprindelig beboede området.

Omalgi
Skuldersmerter.

Omartritis
Betændelse i skulderleddet.

Ombré
Garn eller tøj, hvis farve bliver gradvis svagere.

Ombrere
Gøre mørkere i den ene side. Afskygge.

Ombres
Skygger (på billeder).

Ombrofil
Regnkrævende.

Ombrofob
Regnskyende.

Ombrometer
Regnmåler.

Omega
Omega er et græsk bogstav (det sidste). Bogstavet benyttes som symbol for ohm, der er enhed for elektrisk modstand.

Omelet
Æggekage med grøntsager eller frugt.

Omen
Varsel.

Omfalopsykit
Navlebeskuer.

Omfalos
1. Navle.
2. Jordens midtpunkt.

Omikron
Græsk bogstav.

Ominere
Varsle, spå.

Ominøs
Faretruende, ildevarslende.

Omissibel
Som kan undlades.

Omission
Undladelse, forsømmelse.

Omissiv
Overspringende.

Omittere
Undlade, udelade.

Omni jure
Med fuld ret.

Omni modo
I alle måder.

Omnia vincit amor
Kærlighed besejrer alt.

Omnibus præsentibus
I alles nærvær.

Omnibusbog
En omnibusbog er en større samling af romaner eller noveller i et bind.

Omniform
Af enhver form.

Omniparitet
Fuld lighed.

Omnipotens
Almagt.

Omnipotent
Almægtig.

Omnipræsens
Allestedsnærværelse.

Omnisciens
Omnisciens er et fremmedord for alvidenhed.

Omniscient
Alvidende.

Omnium-match
Cykelløb, sammensat af flere forskellige løb.

Omnivor
Altædende.