LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Omod -

Omodyni
Skuldersmerter.

Omofagi
Spisning af råt kød.

Omotoki
Abort.

Omra
Pilgrimstog til Mekka.

Omsonst
Forgæves, spildt (fåfængt).

Omstigning
Skifte.

On dit
Rygte.

Onanere
Begå kønslig selvtilfredsstillelse.

Onani
Onani er at have sex med sig selv.
Ordet onani stammer fra Biblen, hvor Onan ikke ville have samleje med sin afdøde brors kone og istedet spildte sæden på jorden 1. Mosebog 38v8-10.

Ondulation
Bølgning.

Ondulere
Bølge, gøre bølget.

Onega
1. Onega er en sø i Rusland nordøst for Ladoga. Det er Europas næststørste indsø. Onega har afløb til Ladoga igennem floden Svir. Selve søen er placeret 35 meter over havets overflade.
Onega er cirka 9.900 kvadratkilometer stor og cirka 120 meter dyb. Største dybde ligger på 225 meter.
Floderne Vodla, Vytegra og Andoma står for de vigtigste tilløb til søen.
Der er kanalforbindelse til det Hvide Hav, Finske Bugt og Volga (med videre forbindelse til Sortehavet), og søen er dermed en vigtig trafikåre. Der transporteres især tømmer, mineraler og fisk.
2. Onega er en flod i Rusland på cirka 410 kilometer, med udspring sydøst for Onegasøen og udmunding i det Hvide Hav.
Floden gennemstrømmer søerne Vozhe og Lacha.
3. Onega er en bugt placeret i den sydligste forgrening af det Hvide hav.
4. Onega er en mindre by placeret ved Onegaflodens munding. Hovederhvervet er tømmertransport og træindustri.

Oneirodyni
Mareridt.

Oneiromantik
Drømmtydning.

Oneiros
Drøm.

One-man-show
Et one-man-show er en forestilling med kun en optrædende.

Onera
Pligter, afgifter, byrder.

Onera publica
Offentlige skatter.

Onerabel
Skattepligtig, byrdefuld.

Oneration
Bebyrdelse.

Onerere
Tynge, bebyrde, beskatte.

Onerositet
Byrdefuldhed.

Onerøs
Byrdefuld, tyngende.

Onkel
Far-, morbroder.

Onkel Joachim
Tegneseriefigur fra Anders And. Hedder på norsk Skrue McDuck.

Onkel Toms hytte
Roman af Harriet Beecher-Stowe, der bidrog til ophævelsen af negerslaveriet i Nordamerika.

Onomatolali
Onomatolali er en tvangsmæssig gentagelse af ord.

Onomatopoietikon
Lydord.

Onsdag
Ugedag. Odins dag. Latin Mercurii dies (Merkurs dag).

Oort-skyen
Oort-skyen strækker sig i en kugleskal fra Pluto og 4 lysår væk fra solen. To kendte kometer fra Oort-sky er Hyakutake og Hale-Bopp. De kendte kometer Halley og Swift-Tuttle har tidligere været i Oort-skyen, men er blevet trukket ind i planetsystemet af planeterne.

Opdræt
Kunstig udrugning og opfødning af vildt.

Open source
Open source begrebet dækker over en række software-licenser, der har det til fælles at de giver brugeren af softwaren lov til at
* anvende software uden restriktioner (f.eks. skal der ikke betales afgifter)
* adgang til programmets kildekode (du skal have lov til at få det som programmøren skrev).
* du må ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet.
* du må videregive programmet og/eller din nye version af programmet uden restriktioner.
En af de første open source licenser er GNU General Public License, som er et meget lig den dokumentationslicens Wikipedia bruger GNU Free Documentation License.

Opera
1. Ordet opera stammer fra italiensk og er egentlig flertal af det latinske opus: Værk, skrift, musikdramatisk sceneværk.
2. Navnet på en browser.

Operation
(tit) Foretagende, lægesnit.

Operation Torch
Kodeord for amerikansk/engelsk militær landsætning af tropper i Nordafrika under 2. verdenskrig.
Den strategiske allierede plan for Torch var, at englænderne forinden skulle have angrebet ved El Alamein.
Operation Torch var en dårligt planlagt operation, da planlægningen var sket over en kort periode, og der var en stor usikker faktor, for hvordan Vichy Frankrig ville reagere over for operationen (specielt i Algeriet og Marokko). Endelig var de allieredes forsyningslinier ikke helt fastlagte.
I operationen skulle der landsættes tropper ved tre havnebyer.
- 3 strande ved Casablanca i Marokko.
- 2 strande og faldskærmstropper ved Oran i Algeriet.
- 2 strande ved Algier.
Når havnebyerne var blevet erobret, skulle der straks indskibes forsyninger, og den allierede hær skulle bevæge sig ned langs kysten til Tunesien, hvor målet var havnebyen Tunis, hvor de allierede ville få en nøgleposition. Hvor de kunne:
- Angribe aksemagternes forsyningslinjer til Tripoli.
- Angribe Libyen.
- Invadere Sicilien.
Den 19. 06. 1942 ankom Winston Churchill til Washington for diskutere invasionen af Nordafrika.
Den 14. 08. 1942 blev Dwight D. Eisenhower udnævnt til Allieret chef for Operation Torch.
Mark Clark var næstkommanderende for operationen.
Den 21. 10. 1943 blev 8 amerikanske og engelske officerer blev landsat fra en ubåd for at undersøge områderne for landgangen.
Den 22. 10. 1942 sejlede det første skib der deltog i Operation Torch fra Skotland.
Dwight D. Eisenhower ankom den 02. 11. 1942 til Gibraltar for opsætte sin kommandopost til invasionen i Nordafrika.
Den 08. 11. 1942 blev der landsat 100.000 amerikanske og engelske tropper i Nordafrika.
Der deltog 400 skibe i operationen, - hvor de 350 var handelsskibe.
Under sejladsen til invasionsstrandene mistede de allierede ingen skibe.
Selve landgangen var planlagt til at ske samtidig med det amerikanske midtvejsvalg. Men den operationen blev fire dage forsinket.
Den 08. 11. 1942 fortalte Adolf Hitler at Stalingrad var faldet, det skete i Beer Hall München (samme dag som Torch og årsdagen for Adolf Hitlers mislykkede kup i 1923).
Efter landgangen mødte invasionsstyrken en del modstand fra den franske flåde, og især kystbatterierne var farlige.
Den første dag kæmpede de Allierede skibe med de franske skibe i havnebyen Casablanca, hvor det ½-færdige slagskib Jean Bart bed fra sig, men en salve fra det amerikanske slagskib Massachusetts fik kanonerne på Jean Bart til at tie.
Ved middagstid var de franske skibe nedkæmpede.
Den 09. 11. 1942 erobrede de Allierede havnebyen Alger med en intakt havn (1 dag).
Den 10. 11. 1942 erobrede amerikanske tropper lufthavnen i Port-Lyautey, Marokko. Amerikanske og engelske tropper erobrede Oran i Algeriet.
Den franske admiral Jean Darlan beordrede den 10. 11. 1942 de franske tropper i Nordafrika til at indstille modstanden mod de allierede.
Den 13. 11. 1942 fløj Dwight D. Eisenhower til Algeriet for at slutte en endelig aftale med Jean Darlan.
Den 14. 11. 1942 overgav de sidste franske tropper i Algeriet til de Allierede.
Efter den allierede landgang forsøgte Maxime Weygand at flyve til Algeriet, men han blev fanget af tyskerne og ført til et slot i Østrig, hvor han blev holdt fangen.

Operation Weserübung
Operation Weserübung var den tyske kodebetegnelse for besættelsen af Norge (Weserübung-Nord) og Danmark (Weserübung-Süd).
Operationen begyndte for den tyske flådes (Kriegsmarine) vedkommende den 7. april 1940. I operationen deltog blandt andet slagskibene Scharnhorst og Gneisenau samt krydserne Admiral Hipper, Blücher og Lützow. Kriegsmarine led svære tab, blandt andet Blücher og 10 destroyere.

Opponere
Modsige, indvende.

Opportun
Gunstig, tilpasset.

Opportunist
Lejlighedspolitiker.

Opposition
Modstand, modparti.

Oprop
Oprop var et tysk flyveblad som blev nedkastet over Danmark under den tyske invasion i 1940. Se artiklen: Oprop

Opsats
1. Opsæt, afhandling.
2. En opsats er i jagtterminologi en betegnelse for en hovedprydelse hos råbuk.

Optant
Hjemkårer.

Optant-konventionen
Optant-konventionen blev indgået mellem Danmark og Tyskland den 11. Januar 1907.
Det var en traktat, der sagde, at Tyskland skulle lade børn i Sønderjylland født af danske forældre før 1898, få tysk statsborgerskab.
Danmark skulle til gengæld anerkende Kongeå-grænsen fra 1864 - og give afkald på Pragfredens paragraf 5 (fra 1866), der lovede Danmark en folkeafstemning i Slesvig.

Optere (for)
Stemme (for), hjemstemme.

Optik
Lyslære.

Optisk
Syns-, lys-.

Optimisme
Lyssyn.

Opus
Værk, arbejde, skrift.

Orangutang
Orangutang (Pongo pygmaeus) er en af menneskeaberne. Se artiklen Orangutang

Oratorisk
Veltalende, taler-.

Ordbog
En ordbog er en alfabetisk ordnet fortegnelse af ord.
Normalt er der for hvert ord en eller flere af følgende type oplysninger: stavning, betydning(er), eventuelle synonymer, tilhørsforhold til ordklasser, bøjningsformer, ordets udviklingshistorie ( etymologi ), ordets udtale for eksempel i lydskrift og hvordan ordet oversættes til et andet sprog.
Den mest kendte danske ordbog er formentlig retskrivningsordbogen, som dog kun indeholder få oplysninger herunder specielt vedrørende stavningen af hvert ord. Andre ordbøger forsøger at være altomfattende, som for eksempel Ordbog over det danske sprog, atter andre fokuserer på et mindre emneområde, som for eksempel EDB-Ordbogen. Mere Specielle typer af ordbøger er f.eks. rim-, synonym-, slang-, krydsords- og antonym-ordbøger.

Ordbog over det danske sprog
Ordbog over det danske sprog (ofte betegnet ODS) (28 bind, 1919-1956) med Supplement (under udgivelse, 1992-) er et monumentalt værk som udtømmende gør rede for det danske sprog i perioden 1700-1955.
Artikler som kommenterer ODS: Albanerinde, Korsurtegård

Orden
Betegnelse for systematisk gruppe indenfor plante- og dyreriget. For eksempel udgør andefugle og rovfugle to ordner inden for fuglenes klasse.

Ordinaltal
Et tal,a, er et ordinaltal, hvis man fra et kardinaltal, \aleph_n kan lave en bijektiv afbildning fra mængden bestående af talrækken fra 0 til \aleph_n ind i mængden fra 0 til a.

Ordinat
Afstanden målt i centimeter mellem sigtelinie og kuglebane.

Ordination
(Præste)vielse.

Ordinere
Præstevi, foreskrive.

Ordinær
Almindelig, tarvelig, simpel.

Ordovicium
Ordovicium, geologisk periode. Se artiklen: Ordovicium

Ordspil
Ordspil, en form for vittighed. Se artiklen: Ordspil

Ordsprog
Ordsprog, korte sætninger, hyppig i billedligt udtryk. Se artiklen: Ordsprog

Ordsprogssamling
Den første danske ordsprogssamling er Peder Laales. Den er samlet før 1450 og trykt i 1506. Samlingen består af 1.204 ordsprog opstillet alfabetisk. I det 15. og 16. århundrede blev den anvendt som latinsk skolebog.

Ordstilling
Ordstilling, den rækkefølge, hvori ordene kommer i en sætning. Se artiklen: Ordstilling

Ordu
Ordu, betegnelsen for et armekorps. Se artiklen: Ordu

Orduna
Orduna, by i det nordlige Spanien, 35 km sydsydvest for Bilbao.

Oregon
Oregon, stat i den nordvestlige del af USA. Se artiklen: Oregon

Oregon City
Oregon City, by i USA, stat Oregon, ligger ved floden Willamette.

Orehoved
Orehoved er beliggende på Falster og har 476 indbyggere.

Oremus
Oremus (latin lad os bede), indledningen til bøn i almindelighed og derefter betegnelsen for en speciel bøn i den romersk-katolske gudstjenste i offertorium.

Oreos
Oreos, by på nordkysten af Euboia. Se artiklen: Oreos

Orestes
Orestes var søn af sagnkongen Agamemnon. Søsteren var Elektra. Se artiklen: Orestes

Orestis
Orestis, landskab i det indre, vestlige makedonien i Oldtiden, ved floden Haliakmons øvre løb. Indtil Alexander den Stores tid bevaredet det under egne fyrster en næsten fuldstændig uafhængighed.

Oret
Oret kaldes mel, der er fordærvet, dog ikke muggent, men således, at det har en dump, noget syrlig lugt. Det er navnlig blødt korn, der hen på foråret har tilbøjelighed til at blive oret, mens hård rug og hvede sjældent forandres på denne måde.

Oretanerne
Oretanerne var i oldtiden en mægtig folkestamme i Spanien. Deres vigtigste byer var Castulo (hovedstad), Oretum og Laminium.

Orfeus og Eurydike
Opera af Gluck, komponeret 1762. Handlingen udspiller sig i Hellas, græsk sagntid.

Organ
(tit) legemsdel, stemme.

Organisk kemi
Organisk kemi kan beskrives som kemien for kulstof. Denne gren af kemien kaldes organisk fordi man troede at de organiske stoffer kun kunne dannes af levende organismer og ikke syntetisk i et laboratorium. Grunden til at der kan dannes så mange forskellige kemiske forbindelser med kulstof er, at kulstofatomer kan forbinde sig med hinanden. Det gør at der kan dannes molekyler med lange kæder af kulstofatomer. Eksempler:

H H H H H
| | | | |
H-C-C-H H-C=C-C-H
| | |
H H H

C2H6 C3H6

Som vist kan der dannes »dobbeltbindinger« mellem kulstofatomerne. Derfor bliver de gænge kemiske symboler ofte suppleres med skitser som de viste.
Organisk materiale
En samlet betegnelse for levende og døde planktonorganismer, andre døde delvis nedbrudte dyr og planter og sidst men ikke mindst dyrs ekskrementer. Denne suppe er en ren energibombe for plankton.

Organisme
Livshele, væsen.

Orgel
Orgel, musikinstrument. Se artiklen: Orgel

Orgel
Orgelpunkt kaldes i kompositionsteknikken en længere udholdt node, der hviler i en enkelt stemme. Se artiklen: Orgelpunkt

Orgie
Drikkelag, frådselag, sold, vild fest. Se artiklen: Orgie

Orgiva
Orgiva, Orjiva, by i det sydlige Spanien, ligger i den vestlige del af Alpujarras ved Guadalfeo, 55 km sydøst for Granada.

Orgon
Orgon, by i det sydlige Frankrig, ved Durance. Orgon har rester af en akvædukt fra romertiden og et gammelt slot.

Oria
Oria, by i Syditalien, ligger 36 km vestsydvest for Brindisi og har domkirke og middelalderlig borg. Skønt Oria ligger omtrent midt på halvøen Apulien, har man fra den en storslaaet udsigt både over Tarantobugten mod vest og Otrantokanalen helt over til Albanien mod øst.

Orient
1. Østen, østerled.
2. Orient er den glans, der er særegen for østerlandske perler.

Orientaler
Østerlænding.

Orientekspressen
Orientekspressens endestationer er London og Venedig. Tidligere var det Paris og Istanbul.

Orientere
Retlede, retvende.

Orientere sig
Sætte sig ind i, finde sig til rette. (Egentlig finde hvor øst er).

Orienteret
Stedkendt.

Oriflamme
Oriflamme, gammelfransk kongebanner. Se artiklen: Oriflamme

Original
Original. Se artiklen: Original
1. oprindelig.
2. sær (egen), første-, ægte.

Originær
Originær, oprindelig. Se artiklen: Originær

Orihuela
Orihuela, by i det sydøstlige Spanien.

Orillon
Orillon, konstruktion. Se ariklen: Orillon

Orinoco
Orinoco, flod i Sydamerika.

Orion
1. Orion fra Boiotien. Se artiklen: Orion

Orkan
En orkans laveste vindhastighed er 120 kilometer i timen.

Orkanen Isabel
Orkanen Isabel var en kæmpe orkan i Atlanterhavet i september 2003, den ramte land på østkysten af USA torsdag eftermiddag den 18. september. Centrum af orkanen ramte land lidt syd for Cape Hatteras i North Carolina omkring klokken 13.00 lokal tid.
Isabel var på størrelse med staten Colorado, og den havde en ødelæggende effekt på et temmelig stort område. Totalt blev der rapporteret over 4,3 millioner mennesker uden strøm. Heraf 525.000 i North Carolina, 1.250.000 i Maryland, 78.000 i Dsitrict of Columbia, 160.000 i New Jersey, 500.000 i Pennsylvania, 50.000 i Delaware, 21.000 i West Virginia. Virginia blev hårdest ramt med mere end 1,6 millioner mennesker uden strøm.
Isabel var den største orkan i det midtatlantiske USA siden orkanen Floyd ramte det samme område i 1999. De mange skader efter Isabel bevirkede den største oversvømmelse i dele af Virginia siden 1972.

Orm
Danmarks største regnorm er stor orm. Den bliver cirka 20-30 cm lang. Den næststørste er på 15-20 cm og hedder lang orm.

Ornament
Pryd(else).

Ornamentik
Prydkunst.

Ornat
Præstedragt.

Orne
Orne er en voksen gris af hankøn.
En kastreret orne kaldes en galt.

Ornitologi
Videnskaben om fuglene.

Ortodoks
Rettroende.

Ortografi
Retskrivning.

Osaka
Osaka er Japans næststørste by, og den vigtigste havneby i landet.

Osama bin Laden
Osama bin Laden (født 1957), saudi-arabisk islamisk aktivist og formodet terrorist. Osama bin Laden er mistænkt for at stå bag terrorangrebet i USA den 11. september 2001 hvor 3.000 mennesker blev dræbt, samt en række af bombeangreb mod amerikanske ambassader i Tanzania og Kenya den 7. august 1998.

Oscar Wilde
Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde (16. oktober 1854 - 30. november 1900) var en irsk forfatter.

OSI-model
OSI-modellen (Open Systems Interconnection model) er en datakommukationsmodel bestående af 7 lag.
* Lag 7 - applikationslaget (eng: application)
* Lag 6 - præsentationslaget (eng: presentation)
* Lag 5 - sessionslaget (eng: session)
* Lag 4 - transportlaget (eng: transport)
* Lag 3 - netværkslaget (eng: network)
* Lag 2 - data link-laget (eng: data link)
* Lag 1 - det fysiske lag (eng: physical)

Osiris
Osiris, dødsrigets gud (Ægypten). Se artiklen: Osiris

Oslo
Oslo er hovedstaden i Norge. Byen har 512.589 indbyggere per 1. januar 2002, svarende til 11,3 % af befolkningen. Arealet er på 454 kvadratkilometer.
Oslo blev grundlagt cirka i år 1048 af kong Harald Hardråde. Efter en ødelæggende brand i 1624 blev byen genopbygget af kong Christian 4. af Norge og samtidig omdøbt til navnet Christiania (senere Kristiania). Det oprindelige navn Oslo blev genindført i 1924.
I Oslo kan du finde Frognerparken og Holmenkollen. Det er den mindste hovedstad i Skandinavien. Universitet grundlagt i 1811.

OSS
1. Ofte Stillede Spørgsmål: En OSS (på engelsk "FAQ") er en samling ofte stillede (og besvarede) spørgsmål om et emne.
2. Engelsk betegnelse for frit programmel (Open Source Software).

Ost
Verdensmesterskaberne i ost afholdes hvert andet år i Wisconsin i USA.

Ostehøvl
Ostehøvlen blev opfundet af en nordmand, Thor Bjørklund, i 1925.

Ostende
Belgisk by.

Ostentativ
Udæskende, påfaldende.

Osteologi
Knoglelære.

Ostinato
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles vedholdende.

Otho
Otho, romersk kejser. Se artiklen: Otho

Otoskop
Otoskop er en ørelæges spejl, som denne anvender til sine undersøgelser.

Otteogtyve
28
Der er:
* 28 dage i februar (i år, der ikke er skudår)
* 28 dage imellem to fuldmåner

Otto 2.
Otto 2. (-984) tysk-romersk kejser (973-984).
Efterfulgte sin far Otto den Store.
Efterfulgt af sin søn Otto 3.

Otto 3.
Otto 3. tysk-romersk kejser (984-).
Efterfulgte sin far Otto 2.

Otto den Store
Otto den Store (-973), konge af Tyskland (936-973) og fra 962 også tysk-romersk kejser.
Overtog den tyske trone, da hans far Henrik Fuglefænger døde.
Sønnen Otto 2. fulgte ved Otto den Stores død efter som kejser i 973.

Otto Hahn
Otto Hahn (8. marts 1879 - 28. juli 1968), tysk kemiker. Otto Hahn modtog i 1944 nobelprisen i kemi.

Otto von Bismarck
Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck (1. april 1815 i Schönhausen - 30. juli 1898 i Friedrichsruh) var først greve, og fra 1871 Fyrste, von Bismarck-Schönhausen, Hertug af Lauenburg. Som kejser Wilhelm 1. var han medlem af frimurerordenen.
* 1862 prøjsisk ministerpræsident og udenrigsminister
* 1867 forbundskansler for det nordtyske forbund
* 1871 tysk rigskansler (da Wilhelm 1. blev udråbt til kejser over det tyske rige).
* 1890 afsat af kejser Wilhelm 2.
Erhvervede tilnavnet Jernkansleren (der eiserne Kanzler).

Ourthe
Belgisk flod.

Out
Out betegner i tennis en bold, der rammer uden for banen.

Outrere
Overdrive.

Outsider
Løsgænger, udenforstillet.

Ouverture
Forspil.

Ouzo
Ouzo er grækernes nationaldrik.

Ovamboland
Ovamboland ligger i den nordlige del af Namibia.

Ovation
Hyldest(larm), hyldestråb.

Ove Ullerup-Petersen
Ove Ullerup-Petersen er administrativ leder (hofmarskal) af dronning Margrethes administrative apparat. Han blev udnævnt den 1. september 2003. Han har en tidligere karriere som ambassadør og viceudenrigsråd.

Overtro
Overtro, betegnelse for en religiøs forestilling. Se artiklen: Overtro

Ovid
Publius Ovidius Naso (20. marts 43 f.Kr. - 2. januar 17) var en romersk poet som i den engelsktalende verden er bedre kendt under navnet Ovid. Ovid skrev om emnerne kærlighed, forslåede kvinder og myter og sagaer på hexametre.
Ovid døde i landsforvisning ved det Sorte Hav.
Bibliografi
* Amores
* Heroides
* Ars Amatoria
* Remedium Amoris
* Metamorphoser
* Fasti
* Tristia

Oxford
Oxford er en by i England. Byens universitet er grundlagt omkring 1200.

Ozon
Luftart (03) i stratosfæren, der beskytter mod ultraviolet stråling. Industrielt bruges ozon som en kraftig oxidator.